หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001868 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0
2 001870 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 4 3 0
3 001962 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 0 0 0
4 001967 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 0 0 0
5 001963 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 0 0 0
6 001965 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 0 0 0
7 001964 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 0 0 0
8 001957 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 0 0 0
9 001952 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 0 0 0
10 001869 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1 1 0
11 001867 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 2 0
12 001959 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 2 2 0
13 001960 โรงเรียนโยธินบำรุง 1 1 0
14 002030 โรงเรียนจรัสพิชากร 0 0 0
15 002029 โรงเรียนประทีปศาสน์ 0 0 0
รวม 10 9 0
9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]