หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002168 โรงเรียนกันตังพิทยากร 0 0 0
2 002169 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1 1 0
3 002171 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 0 0 0
4 002173 โรงเรียนรัษฎา 0 0 0
5 002174 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
6 002175 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 0 0 0
7 002176 โรงเรียนวังวิเศษ 0 0 0
8 002177 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 0 0 0
9 002178 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 0 0 0
10 002179 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 0 0 0
11 002180 โรงเรียนห้วยยอด 0 0 0
12 002170 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 0 0 0
13 002172 โรงเรียนประชาวิทยา 0 0 0
14 002181 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]