หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002054 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 0 0 0
2 002055 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 0 0 0
3 002058 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 0 0 0
4 002060 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 0 0 0
5 002061 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 0 0 0
6 002222 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 0 0 0
7 002063 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1 1 0
8 002067 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0 0 0
9 002068 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 0 0 0
10 002069 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 0 0 0
11 002070 โรงเรียนสภาราชินี 2 0 0 0
12 002071 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 1 0
13 002072 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 0 0 0
14 002056 โรงเรียนดรุโณทัย 0 0 0
15 002057 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 0 0 0
16 002059 โรงเรียนตรังวิทยา 0 0 0
17 002062 โรงเรียนบูรณะรำลึก 0 0 0
18 002064 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 0 0 0
19 002065 โรงเรียนพรศิริกุล 0 0 0
20 002066 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 0 0 0
รวม 2 2 0
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]