หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002182 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0
2 002183 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
3 002184 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0
4 002185 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0
5 002186 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 0 0 0
6 002187 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0
7 002188 โรงเรียนพนมเบญจา 0 0 0
8 002189 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 0 0 0
9 002190 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 0 0 0
10 002191 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 0 0 0
11 002193 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 0 0 0
12 002195 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0
13 002197 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 0 0 0
14 002198 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 0 0 0
15 002199 โรงเรียนเมืองกระบี่ 0 0 0
16 002200 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 0 0 0
17 002192 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
18 002194 โรงเรียนอบจ.กระบี่ 0 0 0
19 002196 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0
20 002201 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]