หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001316 โรงเรียนทรัพย์ทวี 0 0 0
2 001265 โรงเรียนนาสาร 0 0 0
3 001255 โรงเรียนบ้านคลองจัน 0 0 0
4 001308 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 0 0 0
5 001315 โรงเรียนบ้านคลองยา 0 0 0
6 001259 โรงเรียนบ้านคลองโร 0 0 0
7 001632 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 0 0 0
8 001304 โรงเรียนบ้านควนนิยม 0 0 0
9 001270 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 0 0 0
10 001267 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 0 0 0
11 001311 โรงเรียนบ้านควนสระ 0 0 0
12 001262 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 0 0 0
13 001269 โรงเรียนบ้านควนเนียง 0 0 0
14 001271 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 0 0 0
15 001266 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 0 0 0
16 001248 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 0 0 0
17 001303 โรงเรียนบ้านบางรูป 0 0 0
18 001307 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 0
19 001489 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 0 0 0
20 001298 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 0 0 0
21 001299 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 0 0 0
22 001309 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 0 0 0
23 001312 โรงเรียนบ้านปลายศอก 0 0 0
24 001631 โรงเรียนบ้านปากด่าน 0 0 0
25 001254 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 0 0 0
26 001283 โรงเรียนบ้านพรุแชง 0 0 0
27 001301 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 0 0 0
28 001286 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
29 001302 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 0
30 001261 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 0 0 0
31 001257 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0
32 001278 โรงเรียนบ้านส้อง 0 0 0
33 001313 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
34 001285 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
35 001256 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 0 0 0
36 001279 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 0 0 0
37 001263 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 0 0 0
38 001274 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 0 0 0
39 001253 โรงเรียนบ้านเขาตอก 0 0 0
40 001287 โรงเรียนบ้านเขาปูน 0 0 0
41 001250 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 0 0 0
42 001297 โรงเรียนบ้านเมรัย 0 0 0
43 001296 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 0 0 0
44 001292 โรงเรียนบ้านในไร่ 0 0 0
45 001264 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 0 0 0
46 001272 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 1 0
47 001295 โรงเรียนบ้านไสขรบ 0 0 0
48 001275 โรงเรียนบ้านไสดง 0 0 0
49 001300 โรงเรียนบ้านไสท้อน 0 0 0
50 001294 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 0 0 0
51 001276 โรงเรียนพุทธยาศรม 0 0 0
52 001282 โรงเรียนมหาราช 2 0 0 0
53 001260 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 0 0 0
54 001273 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 0 0 0
55 001280 โรงเรียนวัดคลองตาล 0 0 0
56 001268 โรงเรียนวัดควนศรี 0 0 0
57 001291 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 0 0 0
58 001305 โรงเรียนวัดบางพา 0 0 0
59 001306 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 0 0 0
60 001290 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 1 0
61 001310 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 0 0 0
62 001321 โรงเรียนวัดสามพัน 0 0 0
63 001258 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 0 0 0
64 001314 โรงเรียนวัดอินทการาม 0 0 0
65 001249 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 0 0 0
66 001289 โรงเรียนวัดเวียงสระ 1 1 0
67 001284 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 0 0
68 001281 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 0 0 0
69 001277 โรงเรียนอนุบาลนวพร 0 0 0
70 001293 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
71 001251 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 0 0 0
72 001322 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 0 0 0
73 001247 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 0 0 0
74 001252 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22 0 0 0
รวม 4 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]