หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000065 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 0 0 0
2 000105 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 0 0 0
3 000088 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 0 0 0
4 000102 โรงเรียนตาขุน 0 0 0
5 000090 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 0 0 0
6 000107 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 0 0 0
7 000091 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1 1 0
8 000092 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 0 0 0
9 000094 โรงเรียนบ้านควนสูง 0 0 0
10 000095 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 0 0 0
11 000068 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
12 000067 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 0 0 0
13 000108 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 0 0 0
14 000071 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 0 0 0
15 000096 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 0 0 0
16 000070 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 0 0 0
17 000125 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 0 0 0
18 000111 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0 0 0
19 000086 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 0 0 0
20 000112 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 0 0 0
21 000113 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 0 0 0
22 000072 โรงเรียนบ้านบางพระ 0 0 0
23 000109 โรงเรียนบ้านบางหิน 0 0 0
24 000114 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 0 0 0
25 000074 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 0 0 0
26 000073 โรงเรียนบ้านปากโตน 0 0 0
27 000078 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 0 0 0
28 000103 โรงเรียนบ้านพัฒนา 0 0 0
29 000104 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 0 0 0
30 000075 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 0 0 0
31 000115 โรงเรียนบ้านยางงาม 0 0 0
32 000097 โรงเรียนบ้านศรีพนม 0 0 0
33 000098 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
34 000076 โรงเรียนบ้านหินดาน 0 0 0
35 000079 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 0 0 0
36 000080 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 0 0 0
37 000110 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 0 0 0
38 000099 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 0 0 0
39 000089 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 0 0 0
40 000106 โรงเรียนบ้านเขานาใน 0 0 0
41 000124 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 0 0 0
42 000066 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 0 0 0
43 000123 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 0 0 0
44 000069 โรงเรียนบ้านโตนยาง 0 0 0
45 000077 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 0 0 0
46 000100 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
47 000117 โรงเรียนวัดตรณาราม 0 0 0
48 000118 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 0 0 0
49 000087 โรงเรียนวัดบางคราม 0 0 0
50 000119 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 0 0 0
51 000081 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 0
52 000082 โรงเรียนวัดพุมเรียง 0 0 0
53 000083 โรงเรียนวัดรัตนาราม 0 0 0
54 000084 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 0 0 0
55 000101 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 0 0 0
56 000120 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 0 0 0
57 000085 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 0 0 0
58 000122 โรงเรียนวัดหัวเตย 0 0 0
59 000121 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 0 0 0
60 000116 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 0 0 0
61 000126 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 0 0 0
62 000127 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 0
63 000128 โรงเรียนพุทธนิคม 0 0 0
64 000130 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 0 0 0
65 000131 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 0 0 0
66 000129 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]