หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000573 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 0 0 0
2 000574 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 0 0
3 000587 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 0 0 0
4 000602 โรงเรียนบ้านกงหนิง 0 0 0
5 001731 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 2 1 0
6 000624 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1 1 0
7 000616 โรงเรียนบ้านคลองสระ 1 1 0
8 000617 โรงเรียนบ้านควนยูง 0 0 0
9 000618 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1 1 0
10 000619 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 3 3 0
11 001736 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 1 1 0
12 000620 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 0 0 0
13 000621 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 0 0 0
14 000622 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 0 0 0
15 000623 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 0 0 0
16 000611 โรงเรียนบ้านวังหวาย 0 0 0
17 000612 โรงเรียนบ้านศรีธนู 0 0 0
18 000613 โรงเรียนบ้านศิลางาม 0 0 0
19 000614 โรงเรียนบ้านสุชน 0 0 0
20 000615 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 0 0 0
21 000581 โรงเรียนบ้านหาดงาม 0 0 0
22 000580 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1 1 0
23 000583 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 0 0 0
24 001735 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 0 0 0
25 000607 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 0 0 0
26 000610 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1 1 0
27 000582 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 0 0 0
28 000609 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1 1 0
29 000575 โรงเรียนวัดกงตาก 1 1 0
30 000578 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 0
31 000588 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 3 3 0
32 000591 โรงเรียนวัดคีรีวง 0 0 0
33 000592 โรงเรียนวัดคุณาราม 0 0 0
34 000593 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 0 0 0
35 001732 โรงเรียนวัดนอก 0 0 0
36 001738 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 1 1 0
37 000594 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 0 0 0
38 000595 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1 1 0
39 000597 โรงเรียนวัดประสพ 0 0 0
40 000596 โรงเรียนวัดประเดิม 0 0 0
41 001737 โรงเรียนวัดปากคู 1 1 0
42 000599 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 0 0 0
43 001734 โรงเรียนวัดวังไทร 1 0 0
44 000600 โรงเรียนวัดสมหวัง 0 0 0
45 000601 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
46 001733 โรงเรียนวัดเขานางเภา 0 0 0
47 000589 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1 1 0
48 000590 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 0 0 0
49 000608 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
50 000603 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 0 0 0
51 000598 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 0 0 0
52 000604 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0
53 000605 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 5 5 0
54 000606 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 0 0 0
55 000572 โรงเรียนจอย 0 0 0
56 000579 โรงเรียนธิดาแม่พระ 0 0 0
57 000584 โรงเรียนปัญญาดี 0 0 0
58 000585 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 0 0 0
59 000586 โรงเรียนยุวศึกษา 0 0 0
60 000576 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 0 0 0
61 000577 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 0 0 0
รวม 27 25 0
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]