หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สตูล เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000824 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 0 0 0
2 000823 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 0
3 000825 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐ 0 0 0
4 000827 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 0 0 0
5 000829 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
6 000830 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 0 0 0
7 000831 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
8 000832 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 0 0 0
9 000833 โรงเรียนบ้านควนสตอ 0 0 0
10 000834 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 0 0 0
11 000836 โรงเรียนบ้านดาหลำ 0 0 0
12 000837 โรงเรียนบ้านตะโละใส 0 0 0
13 000838 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 0 0 0
14 000839 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 0 0 0
15 000840 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 0 0 0
16 000841 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 0 0 0
17 000845 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" 0 0 0
18 000846 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 0 0 0
19 000847 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 1 1 0
20 000848 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 0 0 0
21 000842 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 0 0 0
22 000843 โรงเรียนบ้านท่าแพ 0 0 0
23 000844 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 0 0 0
24 000850 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 0 0 0
25 000851 โรงเรียนบ้านนาทอน 0 0 0
26 000852 โรงเรียนบ้านนาพญา 0 0 0
27 000854 โรงเรียนบ้านบุโบย 0 0 0
28 000853 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
29 000855 โรงเรียนบ้านปากบาง 0 0 0
30 000856 โรงเรียนบ้านปากบารา 0 0 0
31 000859 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 0 0 0
32 000857 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 0 0 0
33 000858 โรงเรียนบ้านป่าพน 0 0 0
34 000861 โรงเรียนบ้านลาหงา 0 0 0
35 000862 โรงเรียนบ้านวังตง 0 0 0
36 000863 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 0 0 0
37 000864 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 0 0 0
38 000865 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 0 0 0
39 000866 โรงเรียนบ้านหัวควน 0 0 0
40 000876 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 0 0 0
41 000828 โรงเรียนบ้านเขาจีน 0 0 0
42 000867 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0 0 0
43 000860 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 0 0 0
44 000835 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 0 0 0
45 000868 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
46 000849 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
47 001517 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
48 000869 โรงเรียนผังปาล์ม 1 0 0 0
49 000870 โรงเรียนผังปาล์ม 2 0 0 0
50 000871 โรงเรียนผังปาล์ม 3 0 0 0
51 000877 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 0 0 0
52 000878 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 0 0 0
53 000881 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 0 0 0
54 000880 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 0 0 0
55 000882 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 0 0 0
56 000885 โรงเรียนอนุบาลละงู 0 0 0
57 000886 โรงเรียนอนุบาลสตูล 0 0 0
58 000884 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 0 0 0
59 000822 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 0 0 0
60 000819 โรงเรียนจงหัว 0 0 0
61 000872 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 0 0 0
62 000873 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 0 0 0
63 000874 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 0 0 0
64 000879 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 0 0 0
65 000883 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 0 0 0
66 000820 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 0 0 0
67 000821 โรงเรียนเทศบาล 4 (ศาลากันตง) 0 0 0
68 001629 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]