หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000248 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 0 0 0
2 000249 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 0 0 0
3 000250 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 0 0 0
4 000253 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 0 0 0
5 000254 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 0 0 0
6 000255 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 0 0 0
7 000256 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 0 0 0
8 000257 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 0 0 0
9 000258 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 0 0 0
10 000259 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 0 0 0
11 000260 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 2 2 0
12 000261 โรงเรียนบ้านทรายขาว 0 0 0
13 000262 โรงเรียนบ้านทับโกบ 0 0 0
14 000263 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 0 0 0
15 001490 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1 1 0
16 000264 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 0 0 0
17 000266 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
18 000267 โรงเรียนบ้านนาทวี 0 0 0
19 000268 โรงเรียนบ้านนาปรัง 0 0 0
20 000270 โรงเรียนบ้านป่างาม 0 0 0
21 000271 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 0 0 0
22 000272 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
23 000273 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 0 0 0
24 000274 โรงเรียนบ้านลำเปา 0 0 0
25 000275 โรงเรียนบ้านวังบวบ 0 0 0
26 000276 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
27 000277 โรงเรียนบ้านสม็อง 0 0 0
28 000278 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 0 0 0
29 000279 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 0 0 0
30 000280 โรงเรียนบ้านสุโสะ 0 0 0
31 000281 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 0 0 0
32 000282 โรงเรียนบ้านเคลียง 0 0 0
33 000283 โรงเรียนบ้านเลียบ 0 0 0
34 001491 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1 1 0
35 000284 โรงเรียนบ้านโหนด 0 0 0
36 000287 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 0 0 0
37 000288 โรงเรียนวัดคลองยอ 0 0 0
38 000289 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 0 0 0
39 000290 โรงเรียนวัดนาปรือ 0 0 0
40 000291 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 0 0 0
41 000292 โรงเรียนวัดประจ่า 0 0 0
42 000293 โรงเรียนวัดปริก 0 0 0
43 000294 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 0 0 0
44 000295 โรงเรียนวัดวังไทร 0 0 0
45 000296 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 0 0 0
46 000297 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 0 0 0
47 000298 โรงเรียนวัดห้วยคู 0 0 0
48 000299 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 0 0 0
49 000300 โรงเรียนสะบ้าย้อย 0 0 0
50 000301 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 0 0 0
51 000304 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 0 0 0
52 000246 โรงเรียนกฤณาวิทยา 0 0 0
53 000286 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 0 0 0
54 000302 โรงเรียนสายชล 0 0 0
55 000303 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 0 0 0
56 000285 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 0 0 0
57 000251 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 0 0 0
58 000252 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 0 0 0
รวม 4 4 0
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]