หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000747 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 0 0 0
2 000737 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 0 0 0
3 000748 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 0 0 0
4 000767 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 0 0 0
5 000763 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 0 0 0
6 000783 โรงเรียนบ้านกรอบ 0 0 0
7 000765 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 0 0 0
8 000723 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 0 0 0
9 000746 โรงเรียนบ้านควนเนียง 0 0 0
10 000782 โรงเรียนบ้านควนโส 0 0 0
11 000729 โรงเรียนบ้านฉลุง 0 0 0
12 000741 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 0 0 0
13 000749 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 0 0 0
14 000756 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 0 0 0
15 000781 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 0 0 0
16 000727 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 0 0 0
17 000743 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 0 0 0
18 000775 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
19 000754 โรงเรียนบ้านยางงาม (บางกล่ำ) 0 0 0
20 000774 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 0 0 0
21 000733 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 0 0 0
22 000731 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 0 0 0
23 000755 โรงเรียนบ้านหัวไทร 0 0 0
24 000764 โรงเรียนบ้านหาร 0 0 0
25 000739 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
26 000724 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 0 0 0
27 000814 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 0 0 0
28 000766 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 0 0 0
29 000734 โรงเรียนบ้านเขาพระ 0 0 0
30 000769 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 0 0 0
31 000760 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 0 0 0
32 000761 โรงเรียนบ้านโคกเมา 0 0 0
33 000890 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 0 0 0
34 000779 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
35 000772 โรงเรียนวัดคงคาวดี 0 0 0
36 000745 โรงเรียนวัดคลองแห 0 0 0
37 000753 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 0 0
38 000742 โรงเรียนวัดทุ่งคา 0 0 0
39 000759 โรงเรียนวัดนารังนก 0 0 0
40 000725 โรงเรียนวัดบางทีง 0 0 0
41 000762 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 0 0 0
42 000728 โรงเรียนวัดหูแร่ 0 0 0
43 001519 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 0 0 0
44 000744 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 0 0 0
45 000735 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 0 0 0
46 000887 โรงเรียนวัดเลียบ 0 0 0
47 000773 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 0 0 0
48 000730 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 0 0 0
49 000732 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 0 0 0
50 000778 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 0 0 0
51 000889 โรงเรียนชาตรีวิทยา 0 0 0
52 000770 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 0 0 0
53 000758 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 0 0 0
54 000757 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 0 0 0
55 000777 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 0
56 000771 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 0 0 0
57 000752 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
58 000776 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 0 0 0
59 000815 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 0 0 0
60 000726 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 0 0 0
61 000768 โรงเรียนสมัยศึกษา 0 0 0
62 000738 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 0 0 0
63 000751 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) 0 0 0
64 000736 โรงเรียนแสงทองวิทยา 0 0 0
65 000740 โรงเรียนเทศบาล๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]