หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000172 โรงเรียนบ้านขนุน 0 0 0
2 000146 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 0 0 0
3 000140 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 0 0 0
4 000162 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 0 0 0
5 000148 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 0 0 0
6 000155 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 0 0 0
7 000159 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 0 0 0
8 000160 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 0 0
9 000165 โรงเรียนบ้านรัดปูน 0 0 0
10 000152 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 0 0 0
11 000171 โรงเรียนบ้านเขาแดง 0 0 0
12 000175 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 0 0 0
13 000132 โรงเรียนวัดกาหรำ 0 0 0
14 000169 โรงเรียนวัดดีหลวง 0 0 0
15 000147 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0
16 000156 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 0 0 0
17 000139 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 0 0 0
18 000177 โรงเรียนวัดท่าหิน 0 0 0
19 000133 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 0 0 0
20 000157 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 0 0 0
21 000164 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 0 0 0
22 000154 โรงเรียนวัดประเจียก 0 0 0
23 000163 โรงเรียนวัดปะโอ 0 0 0
24 000180 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0
25 000137 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0
26 000145 โรงเรียนวัดสนามไชย 0 0 0
27 000138 โรงเรียนวัดหนองหอย 0 0 0
28 000176 โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 0
29 000143 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 0 0 0
30 000141 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 0 0 0
31 000174 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 0 0 0
32 000161 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 0 0 0
33 000166 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
34 000149 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
35 000158 โรงเรียนวัดโลกา 0 0 0
36 000136 โรงเรียนวิเชียรชม 0 0 0
37 000151 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 0 0 0
38 000134 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 1 0
39 000170 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 0 0 0
40 000178 โรงเรียนกิติคุณ 0 0 0
41 000181 โรงเรียนจุลสมัย 0 0 0
42 000150 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
43 000173 โรงเรียนศรีวิทยา 0 0 0
44 000167 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 0 0 0
45 000179 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
46 000337 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 0 0 0
47 000144 โรงเรียนหวังดี 0 0 0
48 000153 โรงเรียนแจ้งวิทยา 0 0 0
49 000142 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 0 0 0
50 000168 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 0 0 0
51 000135 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]