หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระนอง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000541 โรงเรียนกระบุรี 0 0 0
2 000521 โรงเรียนชาติเฉลิม 0 0 0
3 000560 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 0 0 0
4 000542 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 0 0 0
5 000536 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 0 0 0
6 000535 โรงเรียนบ้านคลองของ 0 0 0
7 000566 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 0 0 0
8 000553 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
9 000528 โรงเรียนบ้านทรายแดง 0 0 0
10 000549 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 0 0 0
11 000522 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 0 0 0
12 000540 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0 0 0
13 000524 โรงเรียนบ้านนกงาง 0 0 0
14 000558 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
15 000545 โรงเรียนบ้านน้ำแดง 0 0 0
16 000539 โรงเรียนบ้านบางกลาง 0 0 0
17 000564 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 0 0 0
18 000563 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 0 0 0
19 000559 โรงเรียนบ้านบางปรุ 0 0 0
20 000529 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 0 0 0
21 000554 โรงเรียนบ้านบางหิน 0 0 0
22 000570 โรงเรียนบ้านบางเบน 0 0 0
23 000548 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1 1 0
24 000532 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 0
25 000567 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 0 0 0
26 000543 โรงเรียนบ้านรังแตน 0 0 0
27 001739 โรงเรียนบ้านราชกรูด 1 1 0
28 000561 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 0 0 0
29 000550 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
30 000555 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
31 000568 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
32 000544 โรงเรียนบ้านหาดจิก 0 0 0
33 000531 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 0 0 0
34 000534 โรงเรียนบ้านหินช้าง 0 0 0
35 000527 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
36 000557 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 0
37 000530 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 0 0 0
38 000562 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 0 0 0
39 000556 โรงเรียนประชาอุทิศ 0 0 0
40 000547 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 0 0 0
41 000533 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 0 0 0
42 000571 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 0 0 0
43 000552 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 0 0 0
44 000523 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 0 0 0
45 000551 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 0 0 0
46 000520 โรงเรียนอนุบาลระนอง 0 0 0
47 000537 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 0 0 0
48 000565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 0 0
49 000546 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 0 0 0
50 000526 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 0 0 0
51 000525 โรงเรียนสหายวิทย์ 0 0 0
52 000538 โรงเรียนหมิงซิน 0 0 0
53 000569 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 0 0 0
รวม 2 2 0
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]