หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยะลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001628 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 0 0 0
2 001333 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 0 0 0
3 001340 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 0 0 0
4 001336 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 0 0 0
5 001327 โรงเรียนบ้านจุโป 0 0 0
6 001317 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 0 0 0
7 001330 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 0 0 0
8 001331 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0
9 001338 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 0 0 0
10 001345 โรงเรียนบ้านนาข่อย 0 0 0
11 001326 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 0 0 0
12 001348 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 0 0 0
13 001337 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
14 001343 โรงเรียนบ้านมาลา 0 0 0
15 001344 โรงเรียนบ้านยะรม 0 0 0
16 001332 โรงเรียนบ้านราโมง 0 0 0
17 001346 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 0 0 0
18 001319 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 0 0 0
19 001320 โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" 0 0 0
20 001334 โรงเรียนบ้านเยาะ 0 0 0
21 001328 โรงเรียนบ้านแหร 0 0 0
22 001347 โรงเรียนบ้านโต 0 0 0
23 001325 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) 1 1 0
24 001335 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 0 0 0
25 001342 โรงเรียนปะเด็ง 0 0 0
26 001318 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๔ (บ้านบ่อน้ำร้อน) 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]