หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยะลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002230 โรงเรียน สพป.ยะลา2 (ศึกษานิเทศก์) 0 0 0
2 001599 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 0 0 0
3 001604 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 0 0 0
4 001608 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก สรอ. 0 0 0
5 001610 โรงเรียนบ้านกาตอง 0 0 0
6 001620 โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 0
7 001621 โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 0
8 001615 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 0 0 0
9 001613 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 0 0 0
10 001619 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 0 0 0
11 001598 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 0 0 0
12 001626 โรงเรียนบ้านตันหยง 0 0 0
13 001609 โรงเรียนบ้านตาชี 0 0 0
14 001605 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 0 0 0
15 001624 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 0 0 0
16 001602 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 0 0 0
17 001611 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 0 0 0
18 001618 โรงเรียนบ้านนิบง 0 0 0
19 001596 โรงเรียนบ้านบางลาง 0 0 0
20 001590 โรงเรียนบ้านบายอ 0 0 0
21 001591 โรงเรียนบ้านบาละ 0 0 0
22 001601 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 0 0 0
23 001612 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 0 0 0
24 001614 โรงเรียนบ้านปาแดรู 1 1 0
25 001617 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 0 0 0
26 001603 โรงเรียนบ้านพงกูแว 0 0 0
27 001594 โรงเรียนบ้านยะหา 0 0 0
28 001589 โรงเรียนบ้านยือนัง 0 0 0
29 001600 โรงเรียนบ้านรานอ 0 0 0
30 001606 โรงเรียนบ้านลากอ 0 0 0
31 001592 โรงเรียนบ้านลาแล 0 0 0
32 001595 โรงเรียนบ้านลีตอ 0 0 0
33 001593 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 0 0 0
34 001616 โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 0
35 001623 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 0 0 0
36 001607 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 0 0 0
37 001622 โรงเรียนอาสินศึกษา 0 0 0
38 001597 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]