หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยะลา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000330 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 0 0 0
2 000305 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 0 0 0
3 000321 โรงเรียนบ้านกือเม็ง 0 0 0
4 000329 โรงเรียนบ้านกูวา 0 0 0
5 000313 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 0 0 0
6 000327 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 0 0 0
7 000322 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 0 0 0
8 000318 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 0 0 0
9 000326 โรงเรียนบ้านท่าสาป 0 0 0
10 000325 โรงเรียนบ้านบือมัง 0 0 0
11 002228 โรงเรียนบ้านปาแดรู 0 0 0
12 000316 โรงเรียนบ้านปุโรง 0 0 0
13 000309 โรงเรียนบ้านพงยือไร 0 0 0
14 000328 โรงเรียนบ้านพรุ 0 0 0
15 000324 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 0 0 0
16 000320 โรงเรียนบ้านรามัน 0 0 0
17 000308 โรงเรียนบ้านสะเอะ 0 0 0
18 000331 โรงเรียนบ้านเบญญา 0 0 0
19 000314 โรงเรียนบ้านแบหอ 0 0 0
20 000311 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 0 0 0
21 000310 โรงเรียนบ้านโฉลง 0 0 0
22 000312 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 0 0 0
23 000315 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 0 0 0
24 000319 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 0 0 0
25 000317 โรงเรียนสันติวิทยา 0 0 0
26 000307 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 0 0 0
27 000306 โรงเรียนอนุบาลยะลา 0 0 0
28 000323 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 0 0 0
29 001101 โรงเรียนมานะศึกษา 0 0 0
30 001100 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา 0 0 0
31 001495 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 0 0 0
32 001496 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]