หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ภูเก็ต เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000024 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 2 2 0
2 000015 โรงเรียนบ้านกะหลิม 0 0 0
3 001718 โรงเรียนบ้านกู้กู 1 1 0
4 000032 โรงเรียนบ้านคอเอน 0 0 0
5 000038 โรงเรียนบ้านฉลอง 0 0 0
6 000036 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 0 0 0
7 000014 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 1 0
8 001717 โรงเรียนบ้านบางคู 3 3 0
9 000028 โรงเรียนบ้านบางทอง 0 0 0
10 000025 โรงเรียนบ้านบางเทา 1 1 0
11 000016 โรงเรียนบ้านบางโรง 0 0 0
12 001723 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 1 1 0
13 000021 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 0 0 0
14 001720 โรงเรียนบ้านพารา 1 1 0
15 000009 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 2 2 0
16 000056 โรงเรียนบ้านลิพอน 0 0 0
17 000029 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 0 0 0
18 000030 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 0 0 0
19 001722 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 1 1 0
20 000039 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 0 0 0
21 000007 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 0 0 0
22 000023 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 0 0 0
23 000037 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
24 000022 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 0 0 0
25 001719 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 1 1 0
26 000031 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 0 0 0
27 000008 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 0 0 0
28 000027 โรงเรียนวิชิตสงคราม 0 0 0
29 000034 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 0 0 0
30 000005 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 1 0
31 000035 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 0 0 0
32 001721 โรงเรียนแหลมทราย 0 0 0
33 000033 โรงเรียนแหลมพันวา 0 0 0
34 000012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 0 0
35 000018 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 0 0 0
36 000017 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 0 0 0
37 000054 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
38 000011 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 0 0 0
39 000019 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 0 0 0
40 000026 โรงเรียนวิทยาสาธิต 0 0 0
41 000004 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 0 0 0
42 000055 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 0 0 0
43 000002 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 0 0 0
44 000013 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 0 0 0
45 000020 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
46 000006 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 0 0 0
รวม 15 15 0
15

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]