หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พัทลุง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001746 โรงเรียนจิตอาสาสืบสานสายใยชุมชนป่าบอนต่ำ 0 0 0
2 001743 โรงเรียนจิตอาสาสืบสานสายใยชุมชนป่าบอนต่ำโรงเรียน 0 0 0
3 000418 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
4 000516 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 0
5 000425 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 0
6 000406 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 0 0 0
7 000433 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 0 0 0
8 000404 โรงเรียนบ้านควนยวน 0 0 0
9 000420 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 0 0 0
10 000408 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 0 0 0
11 000415 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 0 0 0
12 000410 โรงเรียนบ้านควนแหวง 0 0 0
13 000434 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 0 0 0
14 000396 โรงเรียนบ้านคู 0 0 0
15 000447 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 0 0 0
16 000428 โรงเรียนบ้านด่านโลด 0 0 0
17 000411 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 0 0 0
18 000400 โรงเรียนบ้านทอนตรน 0 0 0
19 000405 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 0 0 0
20 000414 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
21 000438 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 0 0 0
22 000441 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 0 0 0
23 000442 โรงเรียนบ้านปากพล 0 0 0
24 000453 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 0 0 0
25 000456 โรงเรียนบ้านพน 0 0 0
26 000445 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 0 0 0
27 000446 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 0 0 0
28 000412 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0
29 000403 โรงเรียนบ้านวังปริง 0 0 0
30 000407 โรงเรียนบ้านหนองธง 0 0 0
31 000398 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 0 0 0
32 000401 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 0 0 0
33 000427 โรงเรียนบ้านหารเทา 0 0 0
34 000419 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 0 0 0
35 000399 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 0 0 0
36 000449 โรงเรียนบ้านแหลม 0 0 0
37 000436 โรงเรียนบ้านโคกทราย 0 0 0
38 000395 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 0 0 0
39 000394 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 0 0 0
40 000440 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 0 0 0
41 000426 โรงเรียนวัดควนขี้แรด 0 0 0
42 001748 โรงเรียนวัดควนหมอทอง 1 1 0
43 000422 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 0 0 0
44 000435 โรงเรียนวัดควนเผยอ 0 0 0
45 000448 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 0 0 0
46 000413 โรงเรียนวัดท่าควาย 0 0 0
47 000454 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 0 0 0
48 000431 โรงเรียนวัดนาหม่อม(เชนวิทยา) 0 0 0
49 000443 โรงเรียนวัดบางขวน 0 0 0
50 000416 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 0 0 0
51 000451 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 0 0 0
52 000409 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 0 0 0
53 000421 โรงเรียนวัดหวัง 0 0 0
54 000429 โรงเรียนวัดหัวควน 0 0 0
55 000402 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 0 0 0
56 000518 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 0 0 0
57 000424 โรงเรียนวัดโตนด 0 0 0
58 000452 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 0 0 0
59 000430 โรงเรียนวัดโรจนาราม 0 0 0
60 000432 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 0 0 0
61 000437 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 0 0 0
62 000417 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 0 0 0
63 000423 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 0 0 0
64 000439 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 0 0 0
65 000444 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 0 0 0
66 000931 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]