หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พัทลุง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000384 โรงเรียนบ้านขัน 0 0 0
2 000359 โรงเรียนบ้านควนขนุน 0 0 0
3 000385 โรงเรียนบ้านควนดินสอ 0 0 0
4 000361 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 0 0 0
5 000351 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง 0 0 0
6 000346 โรงเรียนบ้านควนพลี 0 0 0
7 000373 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 0 0 0
8 000372 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 0 0 0
9 000364 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 0 0 0
10 000367 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 0 0 0
11 000370 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 1 0
12 002227 โรงเรียนบ้านปาแดรู 0 0 0
13 000350 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 0
14 000368 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 0 0 0
15 000378 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 0 0 0
16 000349 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 0 0 0
17 000357 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 0 0 0
18 000391 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 0 0 0
19 000376 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 0 0 0
20 000363 โรงเรียนบ้านเตง 0 0 0
21 000379 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1 1 0
22 000381 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
23 000371 โรงเรียนบ้านไสกุน 0 0 0
24 000375 โรงเรียนประชารัฐบำรุง๒ 0 0 0
25 000374 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 0
26 000355 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 0 0 0
27 000360 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 0 0 0
28 000339 โรงเรียนวัดควนแร่ 0 0 0
29 001482 โรงเรียนวัดดอนศาลา 0 0 0
30 000377 โรงเรียนวัดตะแพน 0 0 0
31 000358 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 0 0 0
32 000383 โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 0
33 000352 โรงเรียนวัดประดู่หอม 0 0 0
34 000365 โรงเรียนวัดป่าตอ 0 0 0
35 000382 โรงเรียนวัดร่มเมือง 0 0 0
36 000356 โรงเรียนวัดลานแซะ 0 0 0
37 000345 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 0 0 0
38 000343 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0
39 000340 โรงเรียนวัดหัวหมอน 0 0 0
40 000342 โรงเรียนวัดอภยาราม 0 0 0
41 000519 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 0 0 0
42 000348 โรงเรียนวัดเขาทอง 1 1 0
43 000354 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 0 0 0
44 000344 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
45 000347 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 0 0 0
46 000353 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 0 0 0
47 000362 โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 0
48 000366 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 2 1 0
49 000369 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 0
50 000338 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 2 2 0
51 000388 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 0 0 0
52 000390 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0
53 000389 โรงเรียนอารียาศึกษา 0 0 0
54 000387 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 0 0 0
55 000386 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 0 0
56 001324 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 0 0
รวม 7 6 0
6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]