หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พังงา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000716 โรงเรียนกะปง 0 0 0
2 000673 โรงเรียนคุระบุรี 0 0 0
3 000685 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) 0 0 0
4 000664 โรงเรียนทับปุด 0 0 0
5 000683 โรงเรียนบ้านกะปง 0 0 0
6 000684 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
7 000667 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 0 0 0
8 000682 โรงเรียนบ้านคุระ 0 0 0
9 000679 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 0 0 0
10 000692 โรงเรียนบ้านตากแดด 0 0 0
11 000718 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 0 0 0
12 000714 โรงเรียนบ้านทุุ่งดอน 0 0 0
13 000677 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 0 0 0
14 000713 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 0 0 0
15 000651 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 3 3 0
16 000678 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 0 0 0
17 000688 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
18 000680 โรงเรียนบ้านบกปุย 0 0 0
19 000700 โรงเรียนบ้านบางกัน 0 0 0
20 000643 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 0 0 0
21 000719 โรงเรียนบ้านบางด้ง 0 0 0
22 000666 โรงเรียนบ้านบางติบ 0 0 0
23 000655 โรงเรียนบ้านบางม่วง 0 0 0
24 000696 โรงเรียนบ้านบางหลาม 0 0 0
25 000710 โรงเรียนบ้านบางเนียง 0 0 0
26 000699 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 0 0 0
27 000654 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 0 0 0
28 000701 โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) 0 0 0
29 000694 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
30 001245 โรงเรียนบ้านปากพู่ 0 0 0
31 000681 โรงเรียนบ้านพรุใน 0 0 0
32 000697 โรงเรียนบ้านริมทะเล 0 0 0
33 000660 โรงเรียนบ้านลำแก่น 0 0 0
34 001246 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
35 000670 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 0 0 0
36 000717 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0
37 000641 โรงเรียนบ้านในไร่ 0 0 0
38 000712 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 0 0 0
39 000695 โรงเรียนวัดคมนียเขต 0 0 0
40 000715 โรงเรียนวัดช้างนอน 0 0 0
41 000674 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 0 0 0
42 000693 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 0 0 0
43 000698 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 0 0 0
44 000663 โรงเรียนวัดโคกสวย 0 0 0
45 000671 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ 0 0 0
46 000647 โรงเรียนสวนใหม่ 0 0 0
47 000649 โรงเรียนอนุบาลพังงา 0 0 0
48 000686 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 0 0 0
49 001745 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 0 0 0
50 000672 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 0 0 0
51 000689 โรงเรียนเตรียม 0 0 0
52 000669 โรงเรียนเมืองพังงา 0 0 0
53 000661 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 0 0 0
54 000668 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 0 0 0
55 000665 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 0 0 0
56 000687 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 0 0 0
57 000711 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
58 001516 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 0 0 0
59 000690 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 0 0 0
รวม 3 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]