หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปัตตานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000639 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า 0 0 0
2 000644 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 0 0 0
3 000640 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดำลำ 0 0 0
4 000625 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรที่ 113 0 0 0
5 000656 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) 0 0 0
6 000637 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 0 0 0
7 000702 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 0 0 0
8 000638 โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 0 0 0
9 000662 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 0 0 0
10 000629 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 0 0 0
11 000635 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 0 0 0
12 000626 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
13 000634 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 0 0 0
14 000632 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 0 0 0
15 000645 โรงเรียนบ้านบือเระ 0 0 0
16 000813 โรงเรียนบ้านปลักแตน 0 0 0
17 000708 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 0 0 0
18 000658 โรงเรียนบ้านปายอ 0 0 0
19 000818 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 0 0 0
20 000707 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
21 000650 โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ) 0 0 0
22 000628 โรงเรียนบ้านละเวง 0 0 0
23 000652 โรงเรียนบ้านลานช้าง 0 0 0
24 000659 โรงเรียนบ้านวังไชย 0 0 0
25 000706 โรงเรียนบ้านสือดัง 0 0 0
26 000630 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 0 0 0
27 000653 โรงเรียนบ้านแลแวะ 0 0 0
28 000648 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 0 0 0
29 000642 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 0 0 0
30 000636 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 0 0 0
31 000703 โรงเรียนบ้านโลทู 0 0 0
32 000627 โรงเรียนวัดโชติรส 0 0 0
33 000633 โรงเรียนวัดโบกขรณี 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]