หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปัตตานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000937 โรงเรียนกรือเซะ 0 0 0
2 000938 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 0 0 0
3 000939 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 0 0 0
4 000940 โรงเรียนตลาดปรีกี 0 0 0
5 000941 โรงเรียนต้นพิกุล 0 0 0
6 000942 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 0 0 0
7 000943 โรงเรียนบ้านควนลังงา 0 0 0
8 000944 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 0 0 0
9 000945 โรงเรียนบ้านคูระ 0 0 0
10 000946 โรงเรียนบ้านตรัง 0 0 0
11 000947 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 0 0 0
12 000948 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 0 0 0
13 000949 โรงเรียนบ้านถนน 0 0 0
14 000950 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 0 0 0
15 000951 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
16 000952 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 0 0 0
17 000953 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 0 0 0
18 000954 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 0 0 0
19 000955 โรงเรียนบ้านบาเงง 0 0 0
20 000956 โรงเรียนบ้านประจัน 0 0 0
21 000957 โรงเรียนบ้านปานัน 0 0 0
22 000958 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 0 0 0
23 000959 โรงเรียนบ้านยะรัง 0 0 0
24 000960 โรงเรียนบ้านราวอ 0 0 0
25 000961 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 0 0 0
26 000962 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 0 0 0
27 000963 โรงเรียนบ้านสามยอด 0 0 0
28 000964 โรงเรียนบ้านสิเดะ 0 0 0
29 000965 โรงเรียนบ้านอินทนิล 0 0 0
30 000966 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 0 0 0
31 000967 โรงเรียนบ้านเขาวัง 0 0 0
32 000968 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 0 0 0
33 000969 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 0 0 0
34 000970 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 0 0 0
35 000971 โรงเรียนวัดนาประดู่ 0 0 0
36 000972 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 0 0 0
37 000973 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 0 0 0
38 000974 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 0 0 0
39 000975 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]