หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปัตตานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001221 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศดอนยาง 0 0 0
2 001190 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 0 0 0
3 001193 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0
4 001199 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 0 0 0
5 001219 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 0 0 0
6 001218 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 0 0 0
7 001188 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0 0 0
8 001209 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 0 0 0
9 001215 โรงเรียนบ้านคาโต 0 0 0
10 001212 โรงเรียนบ้านจะรัง 0 0 0
11 001210 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 0 0 0
12 001208 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 0 0 0
13 001497 โรงเรียนบ้านดอนรัก 1 1 0
14 001200 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 0 0 0
15 001222 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 0 0 0
16 001217 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 0 0 0
17 001202 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 0 0 0
18 001214 โรงเรียนบ้านบากง 0 0 0
19 001203 โรงเรียนบ้านบางปู 0 0 0
20 001197 โรงเรียนบ้านบางราพา 0 0 0
21 001191 โรงเรียนบ้านบูดี 0 0 0
22 001204 โรงเรียนบ้านปาเระ 0 0 0
23 001243 โรงเรียนบ้านปุลากง 0 0 0
24 001195 โรงเรียนบ้านมะปริง 0 0 0
25 001211 โรงเรียนบ้านยาบี 0 0 0
26 001194 โรงเรียนบ้านสะบารัง 0 0 0
27 001201 โรงเรียนบ้านหนองแรต 0 0 0
28 001196 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 0 0 0
29 001206 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 0 0 0
30 001216 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 0 0
31 001189 โรงเรียนยะหริ่ง 0 0 0
32 001220 โรงเรียนรัชดาภิเษก 0 0 0
33 001192 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0 0 0
34 001198 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 2 2 0
35 001207 โรงเรียนเมืองปัตตานี 0 0 0
รวม 3 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]