หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001362 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 0 0 0
2 001358 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 0 0 0
3 001371 โรงเรียนบ้านกาลิซา 0 0 0
4 001366 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 0 0 0
5 001509 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 0 0 0
6 001501 โรงเรียนบ้านกาแย 0 0 0
7 001352 โรงเรียนบ้านจะแนะ 0 0 0
8 001359 โรงเรียนบ้านจูโว๊ะ 0 0 0
9 001499 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 0 0 0
10 001357 โรงเรียนบ้านน้ำวน 0 0 0
11 001508 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 0 0 0
12 001356 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 0 0 0
13 001351 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 0 0 0
14 001354 โรงเรียนบ้านบูกิต 0 0 0
15 001364 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่128 0 0 0
16 001507 โรงเรียนบ้านบูเกะบือแต 0 0 0
17 001368 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
18 001349 โรงเรียนบ้านยะออ 0 0 0
19 001510 โรงเรียนบ้านยานิง 0 0 0
20 001363 โรงเรียนบ้านริแง 0 0 0
21 001350 โรงเรียนบ้านละหาร 0 0 0
22 001630 โรงเรียนบ้านสะโล 0 0 0
23 001504 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 0 0 0
24 001355 โรงเรียนบ้านสิโป 0 0 0
25 001353 โรงเรียนบ้านฮูลู 0 0 0
26 001361 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 0 0 0
27 001511 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 0 0 0
28 001503 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 0 0 0
29 001505 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
30 001370 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 0 0 0
31 001512 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 0 0 0
32 001500 โรงเรียนผดุงมาตร 0 0 0
33 001369 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 0 0 0
34 001367 โรงเรียนระแงะ 0 0 0
35 001365 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 0 0 0
36 001360 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]