หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000999 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 0 0 0
2 000995 โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 0 0 0
3 000996 โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 0 0 0
4 000994 โรงเรียนบ้านกรือซอ 0 0 0
5 001012 โรงเรียนบ้านกลูบี 0 0 0
6 001003 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 0 0 0
7 000993 โรงเรียนบ้านกูวา (อำเภอแว้ง) 0 0 0
8 000992 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0
9 001001 โรงเรียนบ้านซรายอ 0 0 0
10 000977 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 0 0 0
11 001013 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 0 0 0
12 000987 โรงเรียนบ้านตือมายู 0 0 0
13 001002 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 0 0 0
14 000997 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 0 0 0
15 001485 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 0 0 0
16 001004 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 0 0 0
17 000989 โรงเรียนบ้านยะหอ 0 0 0
18 001005 โรงเรียนบ้านลาแล 0 0 0
19 001007 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง 0 0 0
20 000985 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 0 0 0
21 001011 โรงเรียนบ้านสากอ 0 0 0
22 001000 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 0 0 0
23 000983 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 0 0 0
24 000976 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 0 0 0
25 001008 โรงเรียนบ้านโคกตา 0 0 0
26 000981 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 0 0 0
27 001006 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 0 0 0
28 000986 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 0 0 0
29 001009 โรงเรียนบ้านไอบาตู 0 0 0
30 000998 โรงเรียนรักไทย 0 0 0
31 000978 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 0 0 0
32 001716 โรงเรียนราชภักดี 0 0 0
33 000984 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) 0 0 0
34 001014 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 0 0 0
35 000980 โรงเรียนวัดพระพุทธ 0 0 0
36 000982 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 0 0 0
37 000979 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 0 0 0
38 001010 โรงเรียนอิสลามบำรุง 0 0 0
39 000990 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 0 0 0
40 000991 โรงเรียนเทพประทานไทยยีนยง 0 0 0
41 000988 โรงเรียนเพลินพิศ 0 0 0
42 001019 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 0 0 0
43 001018 โรงเรียนรังผึ้ง 0 0 0
44 001020 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยา 0 0 0
45 001017 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 0 0 0
46 001021 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส 0 0 0
47 001016 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
48 001015 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]