หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001454 โรงเรียนบ้านกลูบี 0 0 0
2 001465 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 0 0 0
3 001471 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 0 0 0
4 001474 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 0 0 0
5 001469 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 0 0 0
6 001449 โรงเรียนบ้านคลอแระ 0 0 0
7 001448 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 0 0 0
8 001481 โรงเรียนบ้านดาฮง 0 0 0
9 001456 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 0 0 0
10 001466 โรงเรียนบ้านทอน 0 0 0
11 001461 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 0 0 0
12 001476 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 0
13 001458 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 0 0 0
14 001470 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 0 0 0
15 001452 โรงเรียนบ้านบือแรง 0 0 0
16 001475 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 0 0 0
17 001479 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 0 0 0
18 001473 โรงเรียนบ้านปาหนัน 0 0 0
19 001483 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 0 0 0
20 001478 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 0 0 0
21 001459 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 0 0 0
22 001480 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 0 0 0
23 001464 โรงเรียนบ้านสวนพลู 0 0 0
24 001472 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 0 0 0
25 001468 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153 0 0 0
26 001450 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 0 0 0
27 001463 โรงเรียนบ้านไร่พญา 0 0 0
28 001741 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 0 0 0
29 001477 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 0 0 0
30 001453 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 0 0 0
31 001467 โรงเรียนวัดลำภู 0 0 0
32 001462 โรงเรียนวัดโคกโก 0 0 0
33 001460 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 0 0 0
34 001451 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 0 0 0
35 001455 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 0 0 0
36 001625 โรงเรียนบางนราวิทยา 0 0 0
37 001447 โรงเรียนศรสมบูรณ์ 0 0 0
38 001498 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]