หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000911 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 0 0 0
2 000891 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 0 0 0
3 000916 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 0 0 0
4 000933 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 0 0 0
5 001239 โรงเรียนชุมชนใหม่ 0 0 0
6 001237 โรงเรียนท่าศาลา 1 1 0
7 000922 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 0 0 0
8 000915 โรงเรียนบ้านคลองวัง 0 0 0
9 000914 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 0 0 0
10 000898 โรงเรียนบ้านคลองแคว 0 0 0
11 001487 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 0 0 0
12 001231 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 0 0 0
13 001230 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 0 0 0
14 000917 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0 0 0
15 001240 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 0 0 0
16 000921 โรงเรียนบ้านบางฉาง 0 0 0
17 000918 โรงเรียนบ้านปากลง 0 0 0
18 000903 โรงเรียนบ้านปากเจา 0 0 0
19 000892 โรงเรียนบ้านวังลุง 0 0 0
20 000902 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
21 001236 โรงเรียนบ้านสระบัว 0 0 0
22 001229 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 0 0
23 001232 โรงเรียนบ้านหนับเภา 0 0 0
24 001486 โรงเรียนบ้านอินทนิน 0 0 0
25 000923 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 0 0 0
26 000935 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 0 0 0
27 000913 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 0 0 0
28 000927 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 0 0 0
29 000936 โรงเรียนบ้านเผืยน 0 0 0
30 000919 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 0 0 0
31 001242 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 1 1 0
32 000909 โรงเรียนปทุมานุกูล 1 1 0
33 001235 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 0 0 0
34 000925 โรงเรียนวัดกลาง 0 0 0
35 000928 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 0 0 0
36 000910 โรงเรียนวัดชลธาราม 0 0 0
37 000900 โรงเรียนวัดดอนใคร 0 0 0
38 000895 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 0 0 0
39 000934 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 0 0 0
40 000894 โรงเรียนวัดนากัน 0 0 0
41 001234 โรงเรียนวัดน้ำตก 0 0 0
42 000920 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 0 0 0
43 000904 โรงเรียนวัดปลักปลา 0 0 0
44 000929 โรงเรียนวัดปากด่าน 0 0 0
45 000897 โรงเรียนวัดพรหมโลก 0 0 0
46 000907 โรงเรียนวัดยางงาม 0 0 0
47 001241 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 0 0 0
48 001228 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 0 0 0
49 000930 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 0 0 0
50 000924 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 0 0 0
51 000932 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 0 0 0
52 000901 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 0 0 0
53 001224 โรงเรียนวัดหลวงครู 0 0 0
54 000896 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 0 0 0
55 000926 โรงเรียนวัดเขาน้อย (สิชล) 0 0 0
56 001493 โรงเรียนวัดเขาน้อย(นบพิตำ) 0 0 0
57 000906 โรงเรียนวัดเทวดาราม 0 0 0
58 000899 โรงเรียนวัดโทเอก 0 0 0
59 000893 โรงเรียนวัดใหม่ 0 0 0
60 001225 โรงเรียนเคียงศิริ 0 0 0
61 001226 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 0 0 0
62 001227 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย์ 0 0 0
รวม 3 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]