หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001186 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 0 0 0
2 001134 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 0 0 0
3 001163 โรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดง ม.178 0 0 0
4 001123 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0
5 001177 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 0 0 0
6 001136 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 0 0 0
7 001174 โรงเรียนดรุณศึกษา 0 0 0
8 001149 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 0 0 0
9 001170 โรงเรียนทัศนาวลัย 0 0 0
10 001187 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา 0 0 0
11 001151 โรงเรียนบ้านกุมแป 0 0 0
12 001102 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 0 0 0
13 001156 โรงเรียนบ้านควนมิตร 0 0 0
14 001180 โรงเรียนบ้านควนรุย 0 0 0
15 001205 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 0 0 0
16 001155 โรงเรียนบ้านควนเงิน 0 0 0
17 001161 โรงเรียนบ้านชะอวด 0 0 0
18 001107 โรงเรียนบ้านชายทะเล 0 0 0
19 001627 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
20 001140 โรงเรียนบ้านตรอกแค 0 0 0
21 001104 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 0 0 0
22 001150 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 0 0 0
23 001144 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 0 0 0
24 001165 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
25 001153 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 0 0 0
26 001142 โรงเรียนบ้านนางหลง 0 0 0
27 001103 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 0 0 0
28 001145 โรงเรียนบ้านบางน้อย 0 0 0
29 001106 โรงเรียนบ้านปากเชียร 0 0 0
30 001176 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 0 0 0
31 001126 โรงเรียนบ้านลำคลอง 0 0 0
32 001168 โรงเรียนบ้านลำหัก 0 0 0
33 001159 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 0 0 0
34 001158 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 0 0 0
35 001130 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
36 001147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
37 001112 โรงเรียนบ้านหอยราก 0 0 0
38 001111 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 0 0 0
39 001185 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 0 0 0
40 001166 โรงเรียนบ้านอายเลา 0 0 0
41 001119 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 0 0 0
42 001171 โรงเรียนบ้านไสขาม 0 0 0
43 001118 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 0 0 0
44 001223 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0
45 001120 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 0 0 0
46 001154 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 0 0 0
47 001132 โรงเรียนวัดควนชะลิก 0 0 0
48 001146 โรงเรียนวัดควนป้อม 0 0 0
49 001172 โรงเรียนวัดควนเกย 0 0 0
50 001141 โรงเรียนวัดควนใส 0 0 0
51 001173 โรงเรียนวัดคันธมาลี 0 0 0
52 001164 โรงเรียนวัดจิกพนม 0 0 0
53 001122 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 0 0 0
54 001128 โรงเรียนวัดทะเลปัง 0 0 0
55 001105 โรงเรียนวัดทายิการาม 0 0 0
56 001167 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 0 0 0
57 001109 โรงเรียนวัดท่าพญา 0 0 0
58 001133 โรงเรียนวัดท้ายโนต 0 0 0
59 001183 โรงเรียนวัดธงทอง 0 0 0
60 001169 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 0 0 0
61 001116 โรงเรียนวัดบางคุระ 0 0 0
62 001131 โรงเรียนวัดบางตะพาน 0 0 0
63 001114 โรงเรียนวัดบางไทร 0 0 0
64 001488 โรงเรียนวัดบ่อโพง 0 0 0
65 001179 โรงเรียนวัดปลายสระ 0 0 0
66 001113 โรงเรียนวัดป่าระกำ 0 0 0
67 001175 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 0 0 0
68 001162 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 0 0 0
69 001152 โรงเรียนวัดวังกลม 0 0 0
70 001148 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 0 0 0
71 001121 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0
72 001108 โรงเรียนวัดสระ 0 0 0
73 001115 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 0 0 0
74 001184 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 0 0 0
75 001117 โรงเรียนวัดสุขุม 0 0 0
76 001178 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 0 0 0
77 001143 โรงเรียนวัดหนองจิก 0 0 0
78 001110 โรงเรียนวัดหอยกัน 0 0 0
79 001157 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 0 0 0
80 001139 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 0 0 0
81 001181 โรงเรียนวัดโคกคราม 0 0 0
82 001137 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 0 0 0
83 001138 โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 0
84 001160 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 0 0 0
85 001125 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 0 0 0
86 001127 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 0 0 0
87 001124 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]