หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001057 โรงเรียน วัดควนสูง 0 0 0
2 001098 โรงเรียน วิทยานุเคราะห์ 0 0 0
3 001076 โรงเรียน จันดีพิทยาคม 0 0 0
4 001083 โรงเรียน ชุมชนวัดอัมพวัน 0 0 0
5 001095 โรงเรียน ธนรัตน์อุปถัมถ์ 0 0 0
6 001024 โรงเรียน บ้านคลองขุด 0 0 0
7 001036 โรงเรียน บ้านควนลำภู 0 0 0
8 001046 โรงเรียน บ้านทุ่งกรวด 0 0 0
9 001072 โรงเรียน บ้านนาตำเสา 0 0 0
10 001048 โรงเรียน บ้านบางตะเภา 0 0 0
11 001049 โรงเรียน บ้านบางรูป 0 0 0
12 001055 โรงเรียน บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0
13 001066 โรงเรียน บ้านห้วยกลาง 0 0 0
14 001051 โรงเรียน บ้านห้วยรื่น 0 0 0
15 001096 โรงเรียน ประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0
16 001027 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ 0 0 0
17 001067 โรงเรียน วัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0
18 001074 โรงเรียน วัดลำนาว 1 1 0
19 001059 โรงเรียน วัดไม้เรียง 0 0 0
20 001093 โรงเรียน เจริญวิทย์ 0 0 0
21 001063 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 0 0 0
22 001054 โรงเรียนฉวาง 0 0 0
23 001077 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 0 0 0
24 001064 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 0 0 0
25 001082 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0
26 001044 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 0 0 0
27 001030 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 0 0 0
28 001065 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 0 0
29 001060 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 0 0
30 001094 โรงเรียนตันติวัตร 0 0 0
31 001515 โรงเรียนบ้านคลองจัง 1 1 0
32 001025 โรงเรียนบ้านคลองตูก 0 0 0
33 001071 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 0 0 0
34 001518 โรงเรียนบ้านควนประ 0 0 0
35 001035 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 0 0 0
36 001037 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 0 0 0
37 001747 โรงเรียนบ้านชายคลอง 0 0 0
38 001061 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 0 0 0
39 001038 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 0 0 0
40 001078 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
41 001047 โรงเรียนบ้านนาท่อม 0 0 0
42 001089 โรงเรียนบ้านนาพา 0 0 0
43 001084 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
44 001031 โรงเรียนบ้านบนควน 0 0 0
45 001056 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 0
46 001073 โรงเรียนบ้านปากแพรก 0 0 0
47 001026 โรงเรียนบ้านวังยวน 0 0 0
48 001050 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
49 001040 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 0 0 0
50 001032 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 0 0 0
51 001085 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 0
52 001022 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
53 001088 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 0 0 0
54 001090 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 0 0 0
55 001045 โรงเรียนบ้านโคกวัด 0 0 0
56 001039 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 0 0 0
57 001023 โรงเรียนมหาราช ๓ 0 0 0
58 001097 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
59 001041 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 0
60 001514 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 1 1 0
61 001062 โรงเรียนวัดควนยูง 0 0 0
62 001079 โรงเรียนวัดควนส้าน 0 0 0
63 001080 โรงเรียนวัดจันดี 0 0 0
64 001052 โรงเรียนวัดท่ายาง 0 0 0
65 001029 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 0 0 0
66 001053 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 0 0 0
67 001087 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1 1 0
68 001068 โรงเรียนวัดมังคลาราม 0 0 0
69 001033 โรงเรียนวัดวังขรี 0 0 0
70 001091 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 0 0 0
71 001069 โรงเรียนวัดหน้าเขา 0 0 0
72 001028 โรงเรียนวัดเขาโร 0 0 0
73 001086 โรงเรียนวัดเทวสิทธ์ 0 0 0
74 001058 โรงเรียนวัดโคกหาด 0 0 0
75 001034 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 0 0
76 001099 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 0 0 0
77 001075 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 0 0 0
78 001042 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0
79 001081 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 0 0 0
80 001043 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 0 0 0
81 001070 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0
82 001092 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 0 0 0
รวม 5 5 0
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]