หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001742 โรงเรียน 0 0 0
2 000805 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 0 0 0
3 000791 โรงเรียนบ้านคลองดิน 0 0 0
4 000786 โรงเรียนบ้านทวดทอง 0 0 0
5 000795 โรงเรียนบ้านนาเคียน 0 0 0
6 000052 โรงเรียนบ้านบางเตย 0 0 0
7 001492 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1 1 0
8 000045 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 0 0 0
9 000793 โรงเรียนบ้านสันยูง 0 0 0
10 000796 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 0 0 0
11 000787 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 0 0 0
12 000788 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 0 0 0
13 000794 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 0 0 0
14 000043 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 0 0 0
15 000047 โรงเรียนวัดดอนตรอ 0 0 0
16 000806 โรงเรียนวัดดอนยาง 0 0 0
17 000790 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 0 0 0
18 000049 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
19 000803 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 0 0 0
20 000799 โรงเรียนวัดนาวง 0 0 0
21 000789 โรงเรียนวัดบางตะพาน 0 0 0
22 000051 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 0 0 0
23 000050 โรงเรียนวัดพระพรหม 0 0 0
24 000785 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 0 0 0
25 000048 โรงเรียนวัดพระเพรง 0 0 0
26 000040 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1 1 0
27 000046 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 0 0 0
28 000798 โรงเรียนวัดมุขธารา 0 0 0
29 000802 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 0 0 0
30 000801 โรงเรียนวัดวังหงส์ 0 0 0
31 000808 โรงเรียนวัดสระไคร 0 0 0
32 000042 โรงเรียนวัดสวนพล 1 1 0
33 000800 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 0 0 0
34 000053 โรงเรียนวัดแพร่ 0 0 0
35 000804 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
36 000797 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
37 000807 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 0 0 0
38 000041 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 0 0 0
39 000784 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 0 0 0
40 000044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 0 0 0
41 000792 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 0 0 0
42 000809 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 0 0 0
รวม 3 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]