หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตรัง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000182 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 0 0 0
2 000183 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1 1 0
3 000184 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 0 0 0
4 000185 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 0 0 0
5 000186 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 0 0 0
6 000187 โรงเรียนบ้านคลองมวน 1 1 0
7 000188 โรงเรียนบ้านคลองโตน 0 0 0
8 000189 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 0 0 0
9 000190 โรงเรียนบ้านควนพญา 0 0 0
10 000191 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 0 0 0
11 000192 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 0 0 0
12 000193 โรงเรียนบ้านจุปะ 0 0 0
13 001727 โรงเรียนบ้านซา 2 2 0
14 000194 โรงเรียนบ้านต้นปรง 0 0 0
15 000195 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 0 0 0
16 000196 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1 1 0
17 000197 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 0 0 0
18 000198 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 0 0 0
19 000199 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 0 0 0
20 000200 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 0 0 0
21 000201 โรงเรียนบ้านน้ำพราย 0 0 0
22 000202 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 0 0 0
23 000203 โรงเรียนบ้านบางพระ 0 0 0
24 000204 โรงเรียนบ้านบางสัก 0 0 0
25 000205 โรงเรียนบ้านบางหมาก 0 0 0
26 000206 โรงเรียนบ้านบางเป้า 0 0 0
27 000207 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 0 0 0
28 001730 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1 1 0
29 001729 โรงเรียนบ้านพระม่วง 1 1 0
30 000208 โรงเรียนบ้านลำช้าง 2 2 0
31 000209 โรงเรียนบ้านลำภูรา 0 0 0
32 000210 โรงเรียนบ้านวังลำ 0 0 0
33 000211 โรงเรียนบ้านวังหลาม 0 0 0
34 000212 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0 0 0
35 000213 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
36 000214 โรงเรียนบ้านหนองมวง 0 0 0
37 000215 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 0 0 0
38 000216 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 0 0 0
39 000217 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 0 0 0
40 000218 โรงเรียนบ้านหลังเขา 0 0 0
41 000219 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 0 0 0
42 000220 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 0 0 0
43 000221 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 0 0 0
44 000222 โรงเรียนบ้านเขากอบ 2 2 0
45 000223 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 0 0 0
46 000224 โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0
47 000225 โรงเรียนบ้านโตน 0 0 0
48 000226 โรงเรียนบ้านในปง 0 0 0
49 000227 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 0 0 0
50 000228 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 0 0 0
51 000229 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 0 0 0
52 000230 โรงเรียนประชาวิทยา 0 0 0
53 000231 โรงเรียนประชาวิทยา1 0 0 0
54 000232 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 0 0 0
55 000233 โรงเรียนวัดควนเมา 1 1 0
56 000234 โรงเรียนวัดควนไทร 0 0 0
57 000235 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 0 0 0
58 001728 โรงเรียนวัดนาวง 1 1 0
59 000236 โรงเรียนวัดบางดี 1 1 0
60 000237 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 0 0 0
61 000238 โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 0 0 0
62 000239 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 0 0 0
63 000240 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 0 0 0
64 000241 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 0 0 0
65 000242 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 0 0 0
66 000243 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 0 0 0
67 000244 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 2 2 0
68 000245 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 0 0 0
รวม 16 16 0
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]