หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตรัง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001709 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 0 0 0
2 001710 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 0 0 0
3 001532 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 0 0 0
4 001535 โรงเรียนบ้านควนปริง 5 5 0
5 001536 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1 1 0
6 001537 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 0 0 0
7 001539 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
8 001542 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 0 0 0
9 001543 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0
10 001523 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 0
11 001711 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 0 0 0
12 001541 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 0 0 0
13 001540 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
14 001545 โรงเรียนบ้านนาทะเล 0 0 0
15 001587 โรงเรียนบ้านนานิน 0 0 0
16 001548 โรงเรียนบ้านบกหัก 0 0 0
17 001549 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 0 0 0
18 001550 โรงเรียนบ้านปากปรน 0 0 0
19 001551 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 0 0 0
20 001712 โรงเรียนบ้านยูงงาม 0 0 0
21 001713 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1 1 0
22 001554 โรงเรียนบ้านลิพัง 0 0 0
23 001555 โรงเรียนบ้านวังศิลา 0 0 0
24 001556 โรงเรียนบ้านสุโสะ 0 0 0
25 001558 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 0 0 0
26 001559 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
27 001557 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 0 0 0
28 001560 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 0 0 0
29 001563 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 0 0 0
30 001561 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 0 0 0
31 001562 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 0 0 0
32 001530 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 0 0 0
33 001531 โรงเรียนบ้านเขาติง 0 0 0
34 001714 โรงเรียนบ้านโคกทราย 0 0 0
35 001547 โรงเรียนบ้านในควน 0 0 0
36 001568 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 0 0 0
37 001569 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 0 0 0
38 001571 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 2 2 0
39 001570 โรงเรียนวัดควนวิไล 0 0 0
40 001572 โรงเรียนวัดควนสีนวล 0 0 0
41 001573 โรงเรียนวัดจอมไตร 0 0 0
42 001574 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 0 0 0
43 001576 โรงเรียนวัดธรรมาราม 0 0 0
44 001577 โรงเรียนวัดนานอน 0 0 0
45 001578 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 0 0 0
46 001579 โรงเรียนวัดสาริการาม 0 0 0
47 001581 โรงเรียนวัดหนองสมาน 0 0 0
48 001580 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 0 0 0
49 001582 โรงเรียนวัดโหละคล้า 0 0 0
50 001586 โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 0
51 001575 โรงเรียนวัดไทรทอง 0 0 0
52 001715 โรงเรียนหาดทรายทอง 0 0 0
53 001584 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 1 0
54 001567 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
55 001529 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 0 0 0
56 001520 โรงเรียนดรุโณทัย 0 0 0
57 001521 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 0 0 0
58 001522 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 0 0 0
59 001564 โรงเรียนบูรณะรำลึก 0 0 0
60 001565 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 0 0 0
61 001566 โรงเรียนพรศิริกุล 0 0 0
62 001585 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 0 0 0
63 001524 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) 0 0 0
64 001525 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 0
65 001526 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 0 0 0
66 001527 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 0 0 0
67 001528 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 0 0 0
รวม 10 10 0
10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]