หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชุมพร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000474 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0
2 000488 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 0 0 0
3 000469 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 0 0 0
4 000494 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 0 0
5 000466 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 0 0 0
6 000483 โรงเรียนบ้านคลองสง 0 0 0
7 000503 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 0 0 0
8 000481 โรงเรียนบ้านคู 0 0 0
9 000478 โรงเรียนบ้านดวด 0 0 0
10 000462 โรงเรียนบ้านดอนแค 0 0 0
11 000461 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 0 0 0
12 000473 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 0 0 0
13 000463 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 0 0 0
14 000496 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 0 0 0
15 000504 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 0 0 0
16 000505 โรงเรียนบ้านน้ำตก 0 0 0
17 000482 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 0 0 0
18 000512 โรงเรียนบ้านปังหวาน 0 0 0
19 000722 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ราชประชานุเคราะห์" 0 0 0
20 000484 โรงเรียนบ้านปากเลข 0 0 0
21 000468 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
22 000458 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
23 000467 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 0 0 0
24 000465 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 0 0 0
25 000476 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 0 0 0
26 000511 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
27 000475 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
28 000510 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 0 0 0
29 000472 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 0 0 0
30 000486 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 0 0 0
31 000485 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 0 0 0
32 000480 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1 1 0
33 001633 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
34 000502 โรงเรียนบ้านในกริม 0 0 0
35 000497 โรงเรียนบ้านในหุบ 0 0 0
36 000471 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 0 0 0
37 000500 โรงเรียนบ้านไทรล่า 0 0 0
38 000509 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
39 000470 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 0 0 0
40 000514 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 0 0 0
41 000506 โรงเรียนวัดนาสัก 0 0 0
42 000720 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 0 0 0
43 000460 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 1 0
44 000493 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 0 0 0
45 000487 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
46 000477 โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 0 0 0
47 000479 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 0 0 0
48 000721 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 0 0 0
49 000490 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 0 0 0
50 000464 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 0 0 0
51 000489 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 0 0 0
52 000498 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 0 0 0
53 000507 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 0 0 0
54 000508 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0
55 000459 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 0 0 0
56 000457 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 0 0 0
57 000501 โรงเรียนเอื้ออำพน 0 0 0
58 000499 โรงเรียนอุดมวิทยากร 0 0 0
59 000491 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 0 0 0
รวม 2 2 0
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]