หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชุมพร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001372 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 0 0 0
2 001373 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 0 0 0
3 001374 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 0 0 0
4 001375 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 0 0 0
5 001376 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 2 2 0
6 001378 โรงเรียนนิรมลชุมพร 0 0 0
7 001724 โรงเรียนบ้านกลาง 4 4 0
8 001379 โรงเรียนบ้านควนจำปา 0 0 0
9 001380 โรงเรียนบ้านคอกม้า 0 0 0
10 001381 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 3 3 0
11 001382 โรงเรียนบ้านงาช้าง 0 0 0
12 001383 โรงเรียนบ้านจันทึง 0 0 0
13 001384 โรงเรียนบ้านชุมโค 0 0 0
14 001385 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 0 0 0
15 001386 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 1 0
16 001387 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 0 0 0
17 001388 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 1 0
18 001389 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 0 0 0
19 001390 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 0 0 0
20 001391 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 0 0 0
21 001392 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1 1 0
22 001393 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 0 0 0
23 001394 โรงเรียนบ้านนาแซะ 0 0 0
24 001395 โรงเรียนบ้านบางจาก 0 0 0
25 001396 โรงเรียนบ้านบางหลง 0 0 0
26 001397 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 0 0 0
27 001398 โรงเรียนบ้านบึงลัด 0 0 0
28 001399 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 0 0 0
29 001400 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
30 001401 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 0 0 0
31 001402 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 0 0 0
32 001403 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1 1 0
33 001404 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 0 0 0
34 001405 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
35 001406 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 0 0 0
36 001407 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 0 0 0
37 001408 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 0 0 0
38 001409 โรงเรียนบ้านหาดใน 0 0 0
39 001410 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 0 0 0
40 001411 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
41 001412 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ 0 0 0
42 001413 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 0 0 0
43 001414 โรงเรียนบ้านเขาพาง 0 0 0
44 001415 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 0 0 0
45 001725 โรงเรียนบ้านเขาวง 2 2 0
46 001416 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
47 001417 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 0 0 0
48 001418 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 0 0 0
49 001419 โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ 0 0 0
50 001420 โรงเรียนประชานิคม 2 0 0 0
51 001421 โรงเรียนประชานิคม 4 0 0 0
52 001422 โรงเรียนประชาสันติ 0 0 0
53 001423 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 0 0 0
54 001424 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 0 0 0
55 001726 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 1 0
56 001425 โรงเรียนวัดดอนรวบ 0 0 0
57 001426 โรงเรียนวัดดอนเมือง 0 0 0
58 001427 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 0 0 0
59 001428 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 0 0 0
60 001429 โรงเรียนวัดบางแหวน 0 0 0
61 001430 โรงเรียนวัดปากด่าน 0 0 0
62 001431 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 0 0 0
63 001432 โรงเรียนวัดวังไผ่ 0 0 0
64 001433 โรงเรียนวัดหัวกรูด 0 0 0
65 001434 โรงเรียนวัดเชิงกระ 0 0 0
66 001436 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 0 0 0
67 001438 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 0 0 0
68 001439 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 0 0 0
69 001440 โรงเรียนอนุบาลปะทิว 0 0 0
70 001744 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดุบรรณนิมิตร 0 0 0
71 001442 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 0 0 0
72 001444 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1 1 0
73 001445 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 0 0 0
74 001446 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 0 0 0
75 001377 โรงเรียนชุมพรศึกษา 0 0 0
76 001435 โรงเรียนสหศึกษา 0 0 0
77 001437 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 0 0 0
78 001441 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 0 0 0
79 001443 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 0 0 0
รวม 17 17 0
17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]