หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กระบี่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001634 โรงเรียนคลองพน 0 0 0
2 001635 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 0 0 0
3 001636 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 0 0 0
4 001637 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0
5 001639 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 0 0 0
6 001640 โรงเรียนบ้านกอตง 0 0 0
7 001641 โรงเรียนบ้านคลองกำ 0 0 0
8 001642 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 0
9 001643 โรงเรียนบ้านคลองยวน 1 1 0
10 001644 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
11 001645 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
12 001646 โรงเรียนบ้านคลองหิน 0 0 0
13 001740 โรงเรียนบ้านคลองแรด 1 1 0
14 001647 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 0 0 0
15 001648 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 0
16 001649 โรงเรียนบ้านคลองไคร 0 0 0
17 001650 โรงเรียนบ้านควนต่อ 0 0 0
18 001651 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 0 0 0
19 001652 โรงเรียนบ้านทรายขาว 0 0 0
20 001653 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 0 0 0
21 001654 โรงเรียนบ้านทับปริก 0 0 0
22 001655 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 0 0 0
23 001656 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 0 0 0
24 001657 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 0 0 0
25 001658 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 0
26 001659 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 0 0 0
27 001660 โรงเรียนบ้านนาปง 0 0 0
28 001661 โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 0
29 001662 โรงเรียนบ้านบากัน 0 0 0
30 001663 โรงเรียนบ้านบางคราม 0 0 0
31 001664 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 0
32 001665 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 0
33 001666 โรงเรียนบ้านบางเหียน 0 0 0
34 001638 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 0 0 0
35 001667 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 0 0 0
36 001668 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 0 0 0
37 001669 โรงเรียนบ้านร่าปู 0 0 0
38 001670 โรงเรียนบ้านลำทับ 0 0 0
39 001671 โรงเรียนบ้านลิกี 0 0 0
40 001672 โรงเรียนบ้านหนองจูด 0 0 0
41 001673 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 0
42 001708 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 0 0 0
43 001674 โรงเรียนบ้านหลังสอด 0 0 0
44 001675 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
45 001676 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 0 0 0
46 001677 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 0
47 001678 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0
48 001679 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 0
49 001680 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
50 001681 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 0 0 0
51 001682 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0 0 0
52 001683 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 0 0 0
53 001684 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 0 0 0
54 001685 โรงเรียนบ้านโคกคา 0 0 0
55 001686 โรงเรียนบ้านโคกหาร 0 0 0
56 001687 โรงเรียนบ้านในยวน 0 0 0
57 001688 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 0
58 001689 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 0 0 0
59 002229 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 0 0 0
60 001690 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 3 2 0
61 001691 โรงเรียนวัดบางเหลียว 0 0 0
62 001692 โรงเรียนวัดเขาต่อ 0 0 0
63 001693 โรงเรียนวัดโคกยาง 0 0 0
64 001694 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 0 0 0
65 001695 โรงเรียนวิทยาประชาคม 0 0 0
66 001696 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 0 0 0
67 001697 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 0 0 0
68 001698 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 0 0 0
69 001699 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 0 0 0
70 001702 โรงเรียนอุตรกิจ 0 0 0
71 001703 โรงเรียนอ่าวลึก 0 0 0
72 001700 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 0 0 0
73 001701 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 0 0 0
74 001704 โรงเรียนเจริญวิชช์ 0 0 0
75 001707 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 0 0 0
76 001705 โรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง 0 0 0
รวม 5 4 0
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]