หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000791 16.104 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000792 16.105 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000793 16.106 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000794 16.107 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000795 16.108 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000796 16.109 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000797 16.110 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000798 16.111 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000799 16.112 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000930 16.143 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000931 16.144 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000932 16.145 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000933 16.146 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 000934 16.147 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
15 000935 16.148 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
16 000936 16.149 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 000937 16.150 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
18 000938 16.151 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
19 000939 16.152 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
20 000940 16.153 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
21 000941 16.154 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]