ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๒  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๓  
4 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
7 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 ผ่านเกณฑ์  
8 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
9 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 ผ่านเกณฑ์  
10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
12 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ผ่านเกณฑ์  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ผ่านเกณฑ์  
14 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ผ่านเกณฑ์  
15 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
16 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
17 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
18 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ผ่านเกณฑ์  
19 โรงเรียนวนาสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ผ่านเกณฑ์  
20 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 ผ่านเกณฑ์  
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 ผ่านเกณฑ์  
22 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 ผ่านเกณฑ์  
23 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1  
24 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1  
25 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค