หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ณ ... จังหวัด ...................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. 2555

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 2. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 4. 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
5. 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 6. 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
7. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 8. 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9. 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 10. 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
11. 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12. 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
13. 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 14. 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
15. 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16. 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
17. 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 18. 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
19. 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 20. 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
21. 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 22. 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
23. 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 24. 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
25. 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26. 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
27. 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 28. 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
29. 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]